Fototapeten FamilieDE BildTapete Fototapete Wandbild 587899 Sterne und Wolken 3D b2b04mlby32009-Wallpaper MuralsHome

6 X 'ASTRID' Twisted Internal Door Handle in 2-Tone Chrome Satin Finish D1B

Fototapeten FamilieDE BildTapete Fototapete Wandbild 587899 Sterne und Wolken 3D b2b04mlby32009-Wallpaper MuralsHome

3D Wolken und Sterne 587899 Fototapeten Wandbild Fototapete BildTapete FamilieDE

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). 59305 - Loft Zig-Zag Beige Galerie WallpaperTyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřeby6 X Polished Brass Internal Door Handles 'Ashworth' Door Handles D18.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,6 150mm Air Orbital Palm Sander Dust Free Sanding + 10 Pads Mixed grit vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.59345 - Loft Textured Effect White Galerie Wallpaper


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.59410 - Allure Grainy Effect Beige Galerie Wallpaper V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. 6. 6 ft sliding barn door hardwareV roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


65473 - Midas Mica Marble Plaster Grey Holden Decor Wallpaper

Fototapeten FamilieDE BildTapete Fototapete Wandbild 587899 Sterne und Wolken 3D b2b04mlby32009-Wallpaper MuralsHome

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


67890050 - Sherwood White Firs Effect Casadeco Wallpaper

6 Pk 10 Varathane Flecto Floor Stain Finish Applicator 989751


Jak k nám