- (cornflowerbluee) Thermos New Brand redpunkt. cornflowerbluee. 810 b2b04wmvs72077-Home

2 Bols en INOX pour Robot KENWOOD MAJOR - KM 800

- (cornflowerbluee) Thermos New Brand redpunkt. cornflowerbluee. 810 b2b04wmvs72077-Home

(cornflowerbluee) - Thermos 810 cornflowerbluee. redpunkt. Brand New

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). 16L Electric Deep Fryer Stainless Steel Double Tank 0-200℃ Temperature ControlTyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřeby2 Deep Fryer Mini RV Electric Big Compact Best Fish Cajun Adjustable Kitchen New.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,2 in 1 Electric Hand Stand Mixer 6 Speed with Turbo Dough Hooks Bowl & Beaters vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.16-Quart Aluminum Pressure Cooker Canner


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.1700W 5.8 Qt. Electric Air Fryer W Touchscreen Preset Timer and amp; Temp Red V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. 2 Litre Stainless Steel Coffee Jug Double Walled Vacuum ThermosV roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


2 SPEED HAND BLENDER BRUSHED SS

- (cornflowerbluee) Thermos New Brand redpunkt. cornflowerbluee. 810 b2b04wmvs72077-Home

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


2 Wpro Admiral Maytag refrigerator UKF8001 UKF8001A fridge water filter

1pc Stainless Steel Manual Pasta Noodle Maker Household Hand Operated Spaghetti


Jak k nám